Game miễn phí của PlayStation Plus tháng 2 năm 2022

Game miễn phí của PlayStation Plus tháng 2 năm 2022

Đây là danh sách game free tháng 2 của gói PlayStation Plus: Planet Coaster: Console Edition, EA Sports UFC 4, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. Thời gian bắt đầu cho tải là từ ngày 1/2/22 đến 28/2/22.

Planet Coaster: Console Edition | PS5

  • Phát hành: 12/11/2020
  • Thể loại: Simulation, Strategy
  • Nhà phát hành: Frontier Developments PLC

EA Sports UFC 4 | PS4

  • Phát hành: 14/8/2020
  • Thể loại: Sports
  • Nhà phát hành: Electronic Arts Inc

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure | PS4

  • Phát hành: 10/11/2021
  • Thể loại: Shooter
  • Nhà phát hành: 2K

Đang xem: Game miễn phí của PlayStation Plus tháng 2 năm 2022

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên