Animals - Pink Floyd

1,000,000 đ
  • Tên đĩa: Animals
  • Tác giả: Pink Floyd
  • Thể loại: Rock
  • Phong cách: Prog Rock
  • Năm phát hành: 1977
animals-pink-floyd