Cellokonzert D-Dur / Cellokonzert B-Dur - Joseph Haydn / Luigi Bocherini, Pierre Fournier

1,000,000 đ
  • Label: Deutsche Grammophon – 2535 179
  • Series: Deutsche Grammophon Resonance
  • Quốc gia: Germany
  • Phát hành: 1976
  • Thể loại: Classical
  • Phong cách: Classical
Chỉ có đĩa, không có Digital. Các bạn có thể đến nghe thử tại cửa hàng của iCamp.
cellokonzert-d-dur-cellokonzert-b-dur-joseph-haydn-luigi-bocherini-pierre-fournier