Mingus Ah Um - Charles Mingus

1,000,000 đ
  • Tên đĩa: Mingus Ah Um
  • Tác giả: Charles Mingus
  • Thể loại: Jazz
  • Phong cách: Hard Bop, Bop
  • Năm phát hành: 1959

mingus-ah-um-charles-mingus