The Wall - Pink Floyd

1,400,000 đ
  • Tên đĩa: The Wall
  • Tác giả: Pink Floyd
  • Thể loại: Rock
  • Phong cách: Prog Rock, Art Rock
  • Năm phát hành: 1979

the-wall-pink-floyd