Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản của iCamp.vn

  • TECHCOMBANK - Ngân Hàng Kỹ Thương Việt Nam
  • Số Tài Khoản: 3951393979
  • Chủ Tài Khoản: Huỳnh Trúc Nhi

Nội dung chuyển khoản:

  • Vui lòng ghi số ĐT hoặc Mã đơn hàng