Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản của iCamp.vn

  • Ngân hàng TECHCOMBANK (TPHCM)
  • Số TK: 19026374496018
  • Chủ TK: HOÀNG TRỌNG TÀI

Nội dung chuyển khoản:

  • Tên + Số điện thoại của bạn