$70 Nintendo eShop Gift Card Digital Code

1,575,000 đ
  • Phân vùng: United States (Mỹ)
  • Định dạng: Digital Code
  • Redeem trên eShop của Nintendo Switch, Wii U hoặc 3DS
  • Dùng để mua Game, Membership và DLC đều được
Thẻ eShop dùng để nạp tiền vào tài khoản Nintendo của bạn. Shop sẽ gửi Digital Code để bạn nạp trực tiếp vào tài khoản của bạn. Bạn có thể tự nạp cho mình hoặc làm quà tặng người khác đều được.
70-nintendo-eshop-gift-card-digital-code