DEVIALET Care - Phantom I

8,499,000 đ
  • Gói bảo hành mở rộng 5 năm dành cho loa DEVIALET Phantom I.
  • Cần được kích hoạt trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua loa Phantom.
  • Được đổi mới 1 lần với bất kỳ lý do nào (kể cả rơi vỡ) với mức phí khá tốt.
devialet-care-phantom-premier
devialet-care-phantom-premier