Bản Digital Double Pack của Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl chỉ có thể chơi trên một máy

Bản Digital Double Pack của Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl chỉ có thể chơi trên một máy

Bản Double Pack của game Pókemon mới được phát hành ở cả hai dạng Digital lẫn thẻ game. Nếu bạn muốn chia sẻ hai game ra hai máy Switch khác nhau thì nên mua thẻ vì sẽ có hai thẻ game riêng biệt. Còn nếu mua Digital thì game sẽ được gán vào máy và account dùng để mua game đó chứ Nintendo không cho tải mỗi game vào mỗi máy Switch khác nhau.

Tuy nhiên vẫn có cách để lách nếu bạn mua bản Digital, bằng cách set một máy Switch làm máy chính (Primary).

Máy chính sẽ chơi thoải mái Digital như bình thường. Máy phụ cũng sẽ chơi được game đó nhưng có hai giới hạn là cần có kết nối Internet và cùng một thời điểm chỉ một máy chơi được mà thôi, hoặc là máy chính hoặc là máy phụ.

Đang xem: Bản Digital Double Pack của Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl chỉ có thể chơi trên một máy

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên