Game PlayStation Plus ngày 4 tháng 1: Persona 5 Strikers, Dirt 5, Deep Rock Galactic

Game PlayStation Plus ngày 4 tháng 1: Persona 5 Strikers, Dirt 5, Deep Rock Galactic
Đây là danh sách game free tháng 1 của gói PlayStation Plus. Thời gian cho tải là từ ngày 4/1/22 đến 1/2/22.

Persona 5 Strikers | PS4

  • Phát hành: 2/23/21
  • Publisher: SEGA of America, Inc.
  • Thể loại: Action

Dirt 5 | PS5 & PS4

  • Phát hành: 12/11/20
  • Publisher:ELECTRONIC ARTS
  • Thể loại: Đua xe

Deep Rock Galactic | PS5 & PS4

  • Phát hành: 4/1/22
  • Publisher: COFFEE STAIN PUBLISHING AB
  • Thể loại: Shooter

Đang xem: Game PlayStation Plus ngày 4 tháng 1: Persona 5 Strikers, Dirt 5, Deep Rock Galactic

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên