Game PlayStation Plus ngày 7 tháng 12: Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super-Villains, Mortal Shell

Game PlayStation Plus ngày 7 tháng 12: Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super-Villains, Mortal Shell

Đây là danh sách game free tháng 12 của gói PlayStation Plus. Thời gian cho tải là từ ngày 7/12/21 đến 3/1/22.

Godfall: Challenger Edition | PS5 & PS4

Lego DC Super-Villains | PS4

Mortal Shell | PS4

The Persistence | PS VR

The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition | PS VR

Until You Fall | PS VR

Đang xem: Game PlayStation Plus ngày 7 tháng 12: Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super-Villains, Mortal Shell

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên