Steam Deck: Tính năng cloud save đã có tên chính thức, Dynamic Cloud Sync

Steam Deck: Tính năng cloud save đã có tên chính thức, Dynamic Cloud Sync

Khi đang chơi game trên Steam Deck, bạn có thể chơi Continue trên PC hoặc máy Steam Deck khác ngay tại điểm save đó mà không cần phải thoát game. Tính năng này đã được nhắc đến lúc ra mắt Steam Deck và nay đã có tên chính thức, Dynamic Cloud Sync.

Bạn có thể xem nó gần giống như việc save game liên tục trên cloud theo thời gian thực. Để khi chuyển máy thì bạn vẫn có thể chơi tiếp từ điểm đó. Valve nói các developer cần phải kích hoạt chức năng này trong game của họ chứ sẽ không có sẵn.

Sau khi được kích hoạt, mỗi khi đưa máy về Sleep Mode hoặc Suspend Mode thì Dynamic Cloud Sync sẽ tự động upload toàn bộ save mới lên cloud của Steam. Còn khi chơi tiếp trên Steam Deck thì máy cũng sẽ tự tải những bản save mới nhất từ Steam về.


Đang xem: Steam Deck: Tính năng cloud save đã có tên chính thức, Dynamic Cloud Sync

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên