Từ tháng 8/22, Quest 2 không cần dùng tài khoản Facebook nữa

Từ tháng 8/22, Quest 2 không cần dùng tài khoản Facebook nữa

Từ tháng 8/22, Quest 2 không cần dùng tài khoản Facebook nữa icamp.vn

Meta thông báo kể từ tháng 8/2022, người dùng kính Quest và Quest 2 có thể tạo mới tài khoản Meta để đăng nhập và quản lý kính của họ, không cần dùng tài khoản Facebook nữa. Toàn bộ game và app đã mua từ tài khoản Oculus hoặc Facebook cũ sẽ được chuyển sang tài khoản Meta mới mà không cần mua lại.

Người dùng cũng có thể thêm tài khoản Facebook hoặc Instagram vào kính, nếu muốn, để tăng thêm tính kết nối với cộng đồng. Mỗi tài khoản Meta sẽ chứa các thông tin gồm: tên của bạn, email, số điện thoại, thông tin thanh toán và ngày sinh. Những thông tin này sẽ được ẩn để không bị người khác xem được.

Theo Meta

Đang xem: Từ tháng 8/22, Quest 2 không cần dùng tài khoản Facebook nữa

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên